Content
Оріентир


КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД "ЗАПОРІЗЬКА СПЕЦІАЛЬНА ЗАГАЛЬНООСВІТНЯ ШКОЛА-ІНТЕРНАТ "ОРІЄНТИР" Запорізької обласної ради


НАВІГАЦІЯ

ПРО НАС  /  Структура та органи управління закладу освіти

Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України; Законами України "Про освіту", "Про повну загальну середню освіту"; постановами Кабінету Міністрів України від 06.03.2019 № 221 "Про затвердження Положення про спеціальну школу та Положення про навчально-реабілітаційний центр"; від 03.11.2021 № 1131 "Про затвердження Порядку проживання та утримання учнів у пансіонах закладів освіти"; іншими чинними нормативними актами України, розпорядженнями голови Запорізької обласної ради, рішеннями Запорізької обласної ради, наказами Департаменту освіти і науки Запорізької обласної державної адміністрації та Статутом, який затверджується Запорізькою обласною радою.

Профіль, структура та строки навчання в закладі освіти

Комунальний заклад "Запорізька спеціальна загальноосвітня школа-інтернат "Орієнтир" Запорізької обласної ради створений для осіб з особливими освітніми потребами, зумовленими порушеннями зору. У складі спеціальної школи створено класи для учнів сліпих, класи для учнів із зниженим зором. У разі недостатньої кількості учнів та за умови забезпечення індивідуального підходу в один клас можуть бути зараховані учні сліпі та із зниженим зором.

Також можуть створюватися окремі класи для осіб із складними порушеннями розвитку (у тому числі ті, які мають два та більше порушень) за умови, що одне з наявних порушень відповідає порушенням основного контингенту учнів; із розладами аутичного спектра, у тому числі не пов*язаними з інтелектуальним порушеннями.

Заклад освіти має у своєму складі пансіон (для організації цілодобового перебування здобувачів освіти). Учні спеціальних спеціальних шкіл поселяються до пансіонів у разі, коли:

 • місцем офіційної реєстрації та/або фактичного проживання учнів є населений пункт поза межами населеного пункту, в якому розташований відповідний заклад освіти, та час перебування учнів у дорозі до закладу освіти в один бік транспортом загального користування у міських, приміських (позаміських) і міжміських маршрутах та транспортом, що здійснює спеціальні пасажирські перевезення, перевищує одну годину;
 • індивідуальною програмою реабілітації учням встановлено обмеження фізичного навантаження.

Гранична наповнюваність класів визначається відповідно до нормативів, встановлених наказом МОН від 20 лютого 2002 р. № 128 “Про затвердження Нормативів наповнюваності груп дошкільних навчальних закладів (ясел-садків) компенсуючого типу, класів спеціальних загальноосвітніх шкіл (шкіл-інтернатів), груп подовженого дня і виховних груп загальноосвітніх навчальних закладів усіх типів та Порядку поділу класів на групи при вивченні окремих предметів у загальноосвітніх навчальних закладах”, і становить для учнів:

 • сліпих — вісім осіб;
 • із зниженим зором — дванадцять осіб.

Гранична наповнюваність класу може бути збільшена відповідно до рішення директора спеціальної школи, але не більш як на одну особу. Клас створюється за умови наявності більш як 50 відсотків граничної наповнюваності класів.

До одного класу спеціальної школи можуть зараховуватися учні різного віку за умови, якщо їх різниця у віці становить не більше двох років. 

Для виконання освітньої програми, у тому числі її корекційно-розвиткового складника, отримання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг (допомоги) у спеціальній школі створюються групи подовженого дня для учнів одного або різних років навчання з урахуванням особливостей розвитку, гранична наповнюваність яких не може перевищувати наповнюваність класів.

Строки навчання. Спеціальна школа для дітей з порушеннями зору може забезпечувати здобуття повної загальної середньої освіти на одному чи кількох її рівнях:

 • початкова освіта — 1—4 класи;
 • базова середня освіта — 5—10 класи;
 • профільна середня освіта — 11—13 класи.

Управління закладом освіти

Управління Запорізькою спеціальною загальноосвітньою школою-інтернатом "Орієнтир" у межах повноважень, визначених законодавством та установчими документами, здійснюють:

 • засновник - Запорізька обласна рада;
 • директор ЗСЗШІ "Орієнтир" - Тихомирова Ганна Володимирівна;
 • колегіальний орган управління ЗСЗШІ "Орієнтир" - педагогічна рада;
 • колегіальний орган громадського самоврядування ЗСЗШІ "Орієнтир" - загальні збори колективу.

Керівництво спеціальною школою здійснює її директор. Кваліфікаційні вимоги до директора спеціальної школи та порядок його обрання (призначення) визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту”. Директор спеціальної школи повинен виконувати обов*язки, покладені на нього законодавством, засновником, установчими документами спеціальної школи, колективним договором, його строковим трудовим договором.

Колегіальним органом управління спеціальної школи є педагогічна рада, повноваження якої визначаються Законом України “Про повну загальну середню освіту” та установчими документами спеціальної школи. Педагогічна рада схвалює стратегію розвитку спеціальної школи та річний план роботи, освітню програму та оцінює результати її виконання, правила внутрішнього розпорядку, розглядає інші питання, віднесені законодавством та установчими документами спеціальної школи до її повноважень.

Вищим колегіальним органом громадського самоврядування спеціальної школи є загальні збори її колективу, що скликаються не менше одного разу на рік та формуються з уповноважених представників усіх учасників освітнього процесу в порядку, визначеному законодавством та установчими документами спеціальної школи.

 

 

Тихомирова Ганна Володимирівна,
директор Запорізької спеціальної загальноосвітньої школи-інтернату "Орієнтир"
Учитель географії; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1995 року; стаж керівної роботи - з 2003 року.

Димова Ірина Тимофіївна,
заступник директора з навчально-виховної роботи 
Учитель хімії; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1981 року; стаж керівної роботи - з 2003 року.
Діденко Оксана Олександрівна,
заступник директора з навчально-виховної роботи
Учитель фізики; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1997 року; стаж керівної роботи - з 2015 року.
Дрюченко Олена Володимирівна
заступник директора з виховної роботи
Учитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1995 року; стаж керівної роботи - з 2010 року.
Захлюпаний Василь Олександрович,
голова методичної ради закладу освіти 
Учитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1991 року; стаж керівної роботи - з 2000 року.
Димова Тетяна Григорівна,
заступник директора з господарчої роботи
Баландіна Юлія Володимирівна,
головний бухгалтер
Скворцова Юлія Петрівна,
педагог-організатор
Учитель української мови та літератури; спеціаліст вищої категорії, учитель-методист; педагогічний стаж - з 1987 року.
Житова Олена Федорівна,
практичний психолог
Спеціаліст вищої категорії, психолог-методист; педагогічний стаж - з 1993 року.
Копан Анжела Вікторівна,
соціальний педагог
Спеціаліст першої категорії; педагогічний стаж - з 2005 року.
 
Ткачова Ліна Миколаївна,
лікар-педіатр
Спеціаліст першої категорії; лікарський стаж - з 1988 року.
  
Пономаренко Світлана Василівна,
голова первинної профспілкової організації ЗСЗШІ "Орієнтир"
Учитель історії; спеціаліст вищої категорії, старший учитель; педагогічний стаж - з 1996 року.
 

 


ПРО НАС


ШКОЛА-ІНТЕРНАТ ОРІЄНТИР«Орієнтир» - це велика родина вихованців та їх батьків, всіх працівників школи, ветеранів педагогічної праці, випускників, друзів та помічників школи-інтернату Наш навчальний заклад як спеціальний для дітей з вадами зору розпочав свою роботу у вересні 1966 року і став називатися спеціальною школою-інтернатом №5 для слабозорих дітей. Дотепер навчальний заклад зберігає статус школи-інтернату для дітей з вадами розвитку, у 2011 році він отримав ім’я «Орієнтир». За 50 років існування навчальний заклад для слабозорих та незрячих дітей 47 разів відправляв у доросле життя випускників 10 та 12 класів, тільки с 2000 року 150 учнів 12 класів отримали атестати про повну загальну середню освіту і майже всі, незважаючи на вади здоров’я, продовжили професійне навчання. А в соціальних мережах інтернету сьогодні зареєстровано більше ніж пів тисячі випускників та учнів інтернату. У вересні 2016 року школа-інтернат «Орієнтир» святкує свій золотий 50-річний ювілей.


КОНТАКТИ

Наша адреса:
69001 м. Запоріжжя,
вул. Кронштадська, 17
зупинка транспорту «Набережна» (маршрути №№ 73, 83, 85, 99, тролейбус № 14,
орієнтири – магазин «Україночка», школа №37),
телефон директора: (061)224-05-35, 0677394846
телефон відповідального заступника: (061)224-05-33, 0972359598
телефон шкільного лікаря:
(061)224-11-71
e-mail: Internat_Orientir@i.ua2018 © розроблено дизайн студією Intera